Kontakt

Dane adresowe i telefoniczne instytucji realizującących Projekt „W Poszukiwaniu Ugody”.

Biuro Projektu:

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
tel. 22 551 55 06

 

 

Biuro Rekrutacji

Ogólnopolski  Związek Zawodowy
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
ul. Wrocławska 2,
58-309 Wałbrzych
tel. 74 84 39 551
fax 74 84 25 334
biuro@ozzgnig.pl

 

Administracja Servisem WWW

Andrzej Bartuszewicz
admin@ozzgnig.pl