Harmonogram Szkoleń

Harmonogram Szkoleń prowadzonych w projekcie „W Poszukiwaniu Ugody” 2.1.2 PARP

LP Województwo Data  
1. DOLNOŚLĄSKIE

12-13 września 2011

Szczegóły

19-20 września 2011

Szczegóły
2. ŚLĄSKIE

3-4 paździer. 2011

Szczegóły

10-11 paździer. 2011

Szczegóły
3. PODKARPACKIE

17-18 paździer. 2011

Szczegóły

24-25 paździer. 2011

Szczegóły
4. MAZOWIECKIE 14-15 listopad 2011 Szczegóły
(2 grupy)*  
5. WIELKOPOLSKIE 28-29 listopad 2011 Szczegóły
(2 grupy)*  
6. LUBELSKIE

1-2 grudnia 2011

Szczegóły

6-7 grudnia 2011

Szczegóły
7. ZACHODNIO POMORSKIE

9-10 stycznia 2011

Szczegóły
(2 grupy)*  
8. POMORSKIE

11-12 stycznia 2012

Szczegóły

 (2 grupy)*

 
9. ŁÓDZKIE

16-17 stycznia 2012

Szczegóły
(2 grupy)*  
10. KUJAWSKO POMORSKIE

14-15 lutego 2012

Szczegóły
(2 grupy)*  
11. WARMIŃSKO MAZURSKIE

16-17 lutego 2012

 Szczegóły

(2 grupy)*

 
12. OPOLSKIE

1-2 marca 2012

 Szczegóły
(2 grupy)*  
13. LUBUSKIE

29-30 marca 2012

 Szczegóły
(2 grupy)*  
14. MAŁOPOLSKIE

19-20 kwietnia 2012

Szczegóły
(2 grupy)*  
15. ŚWIĘTOKRZYSKIE

24-25 kwietnia 2012

Szczegóły
(2 grupy)*  
16. PODLASKIE

11-12 maja 2012

Szczegóły
(2 grupy)*  

)* w oznaczonych terminach odbęda się jednocześnie szkolenia w osobnych salach dla dwóch grup uczestników