Cele Projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji 480 przedstawicieli związków zawodowych z 16 województw w zakresie prowadzenia sporów zbiorowych oraz poszukiwania wzajemnie satysfakcjonujących rozwiązań konfl iktów na linii pracodawca-pracownik.

Sposób Realizacji

Projekt przewiduje cykl 32 dwudniowych warsztatów z zakresu Sporu zbiorowego:

  • definicje,
  • charakterystyka procedur prowadzenia sporu
  • zagrożeń wynikających z nieprawidłowego prowadzenia sporu
  • negocjacji i dobrej komunikacji z pracodawcą

Zobacz: Szkolenia i Warsztaty