Informacje

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaprasza członków związków zawodowych  z całej Polski  do udziału w projekcie W poszukiwaniu ugody.

Okres realizacji projektu:  01.09.2011r.- 30.06.2012r.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, jest ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową utworzoną przez ogólnokrajowe związki zawodowe i zrzeszenia związków zawodowych. OPZZ jest przedstawicielem organizacji członkowskich OPZZ, zrzeszonych w nich organizacji związkowych i członków tych organizacji, a w zakresie praw i interesów  zbiorowych reprezentuje wszystkich pracowników i inne osoby, którym przysługuje prawo przynależności i wstępowania do związków zawodowych.

Strategicznym celem OPZZ jest skuteczne reprezentowanie i obrona praw, interesów zawodowych i socjalnych ludzi pracy w szczególności członków organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ oraz podejmowanie działań na rzecz realizacji konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej. Istotnym zadaniem OPZZ jest także wspieranie budowy gospodarki opartej o zasady zrównoważonego rozwoju, uwzględniającej ochronę środowiska naturalnego.

Pliki do pobrania

Zamieszczamy Regulamin Rekrutacji wraz z ałącznikami oraz wzory dokumentów do pobrania (format PDF).

 

Zobacz: Cele Projektu